Vé rẻ tháng 12

22/11/2017 1221
Thông tin vé máy bay giá rẻ hãng VietJet tháng 12

THÔNG TIN VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ THÁNG 11 VÀ 12/2017

Hà Nội – TP. HCM

Giá 499K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: ngày 26; tháng 12: ngày 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26.

Giá 599K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: ngày 15, 22, 25, 28, 29; tháng 12: ngày 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 27.

 

TP. HCM – Hà Nội

Giá 499K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 12: ngày 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Giá 599K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: ngày 8, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30; tháng 12: ngày 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17.

 

Hà Nội – Đà Nẵng

Giá 199K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 12: 19, 20. Tháng 11: ngày 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.

Giá 299K (chưa ba gồm thuế phí) tháng 11: 13, 16, 18, 25. Tháng 12: 6, 17,18, 21, 25, 26, 27.

 

Đà Nẵng – Hà Nội

Giá 199K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Tháng 12: 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28.

Giá 299K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11:18, 19, 20, 25, 26, 27. Tháng 12: 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 26, 29.

 

Hà Nội – Quy Nhơn

Giá 199K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15.

Giá 249K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 19, 23, 28, 29, 30.

Giá 399K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 12: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17

 

Quy Nhơn – Hà Nội

Giá 399K (chưa bao gồm thuế phí) Tháng 11: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30. Tháng 12: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16.

Giá 249K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 18, 29

 

Hà Nội – Phú Quốc

Giá 499K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Tháng 12: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21

 

Phú Quốc – Hà Nội

Giá 499K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,29,30. Tháng 12: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,21, 22

 

Hà Nội – Nha Trang

Giá 599K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19,20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. Tháng 12: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

 

Nha Trang – Hà Nội

Giá 599K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,30. Tháng 12: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

 

Hà Nội – Đà Lạt

Giá 499K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29. Tháng 12: 10, 11, 12, 17, 18, 19.

Giá 599K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 7, 8, 12, 15, 30. Tháng 12: 4, 5, 9, 13, 16.

 

Đà Lạt – Hà Nội

Giá 499K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 11: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Tháng 12: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22.

Giá 599K (chưa bao gồm thuế phí) tháng 12: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,12, 19, 23.

 

Liên hệ công ty Ahotua Việt Nam để book vé máy bay với giá rẻ nhất.

Điện thoại: 024.6681.3026

Email: Contact@ahotua.vn

Hãy để lại email của quý khách và nhận thông tin khuyến mãi, giá vé máy bay rẻ nhất !
Thiết kế bởi Tâm Nghĩa