Vé máy bay giá rẻ tháng 1

27/11/2017 1277
Thông tin giá vé máy bay giá rẻ hàng VietJet tháng 1/2018.

Vé máy bay giá rẻ tháng 12/2017 và tháng 1/2018

 

Hà Nội > Thành phố Hồ Chí Minh

Giá 299k (chưa bao gồm thuế phí): Tháng 1: Ngày 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Giá 399k (chưa bao gồm thuế phí): Tháng 1: Ngày 05.

Giá 699k (chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Thành phố Hồ Chí Minh > Hà Nội

Giá 499k (chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 09, 10, 11, 18, 20, 23, 26. Tháng 1: Ngày 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Giá 599k (chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 27. Tháng 1: 18, 19, 20, 22,23.

 

Hà Nội > Đà Nẵng

Giá 199k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Tháng 1: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Giá 299k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 04, 09. Tháng 1: Ngày 05, 12, 26

Đà Nẵng > Hà Nội:

Giá 199k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 06, 07, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28. Tháng 1: Ngày 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Giá 299k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 01, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 23, 26, 29. Tháng 1: Ngày 03

 

Hà Nội > Quy Nhơn:

Giá 249k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tháng 1: Ngày 01

Giá 399k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 06, 10, 11, 12, 15, 16. Tháng 1: Ngày 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Quy Nhơn > Hà Nội

Giá 249k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Giá 399k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 07, 06. Tháng 01: Ngày 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 

Hà Nội > Phú Quốc

Giá 499k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13.

Giá 599k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 17, 18, 19, 20, 21. Tháng 1: Cả tháng.

Phú Quốc > Hà Nội

Giá 499k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

Giá 599k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tháng 1: Ngày 04, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31.

 

Hà Nội > Nha Trang

Giá 599k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tháng 1: Ngày  01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Nha Trang > Hà Nội

Giá 599k (Chưa bao gồm thuế phí):Tháng 12: Ngày 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tháng 1: 08, 09 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31.

 

Hà Nội > Đà Lạt

Giá 499k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 1: Ngày 01, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31.

Giá 699k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày11, 12, 13, 17, 18, 19, 26.

Đà Lạt > Hà Nội

Giá 499k Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 1: Ngày 04, 05, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

Giá 599k (Chưa bao gồm thuế phí): Tháng 12: Ngày 14, 20, 21, 22. Tháng 1: Ngày 06, 07, 09, 13, 15, 19, 20, 21, 28, 31.

 

Liên hệ công ty Ahotua Việt Nam để book vé máy bay với giá rẻ nhất.

Điện thoại: 024.6681.3026

Email: Contact@ahotua.vn

Hãy để lại email của quý khách và nhận thông tin khuyến mãi, giá vé máy bay rẻ nhất !
Thiết kế bởi Tâm Nghĩa